SOML

Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) biedt met 1000 personeelsleden passend onderwijs aan ruim 8500 leerlingen. We willen jongeren inspireren, motiveren, écht raken. Dat doen we door samen met hen te ontdekken waar ze goed in zijn en hen te begeleiden om die talenten verder te ontwikkelen. Uitdagend onderwijs voor alle leerlingen in Midden-Limburg, dáár staat SOML voor.

De Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) is in formele zin het bevoegd gezag. SOML kent tevens een Raad van Toezicht.

College van Bestuur

de heer drs. M.J.H.M. Kikken, voorzitter
de heer P.M.E.G.M. Slegers RA, lid

Raad van Toezicht

De heer drs. J.W.F.M. Knapen, voorzitter
De heer drs. N.C.J. Hoenen, lid
De heer mr. F.L.J. van Vloten, lid
Mevrouw drs. M.L.I. van Kleef, lid
De heer F.M. Jeurissen, lid
De heer L.J. Urlings, lid

Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Bezoekadres : Heinsbergerweg 180, 6045 CK Roermond
Postadres : Postbus 975, 6040 AZ Roermond
Telefoonnummer: 0475 – 322324
Website: www.soml.nl
E-mailadres: soml@soml.nl